Evropský Sociální Fond, Evropská Unie
Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012

Školení

Program OPPI

Firma Elektroštika s.r.o. získala dotaci v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) – Školící středisko Samechov
Operační Program Lidské Zdroje a Zaměstnanost
OPPA
Hlavní město Praha
Evropská unie
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI