Evropský Sociální Fond, Evropská Unie
Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012

Školení

Školící středisko

Po tříleté rekonstrukci naše firma otevřela v roce 2010 školící středisko v blízkosti Prahy.

Bližší informace o školícím středisku najdete na http://www.samechov.cz/

Operační Program Lidské Zdroje a Zaměstnanost
OPPA
Hlavní město Praha
Evropská unie
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI